หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ และความต้องการด้านบริการสมาชิก ประจำปี 2564 ผ่าน Line official และเอกสาร จำนวน 250 รางวัล รางวัลละ 200 บาท โดยการสุ่ม (Random)

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ และความต้องการด้านบริการสมาชิก ประจำปี 2564 ผ่าน Line official และเอกสาร จำนวน 250 รางวัล รางวัลละ 200 บาท โดยการสุ่ม (Random)

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view