วิสัยทัศน์ สอ.พช.  "องค์กรทันสมัย โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก"