หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

 ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้สามัญ (สม)
2. เงินกู้สามัญ (หุ้นเป็นหลักประกัน) (สห)
6.95%
3. เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ) 6.95%
4. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM (ฉก) 6.95%

เงินกู้พิเศษ
1. สินเชื่อทันใจ (สจ) 6.95%
2. เพื่อการท่องเที่ยว (พท) 6.50%
3. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (พด) 6.50%
4. เพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์ (รน) 6.25%
5. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (ลท) 6.25%
6. โครงการคุณมีฝันสหกรณ์มีให้ (พฝ) 6.25%

7. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
   - 1. เงินกู้เพื่อค่าใช้จ่ายตามประเพณีฯ (พพ)
   - 2. เงินกู้เพื่อการอุปโภคในครัวเรือน (พร)
   - 3. เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ (พย)
   - 4. เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ (พจ)
   - 5. เงินกู้เพื่อซ่อมรถยนต์ (พซ)
   - 6. เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพรายย่อย (พก)

6.25%

8. เพื่อซื้อเครื่องมือ ICT (ICT)

6.00%

9. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุข ปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล (พป)

5.95%

10. เพื่อการศึกษา (พศ)

5.50%

11. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 2563 (คห)

5.00%

12. เพื่อผู้สูงอายุปลอดเงินต้น (ปต)

5.00%

13. เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 2564 (ชค)

3.30%
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view