หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

 

บริการเงินฝาก


ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

หมายเหตุ

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

2.00

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี

1.สมาชิกทุกท่านจะได้รับบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ โดยสหกรณ์เปิดบัญชีให้สมาชิกท่านละ 200 บาท
2.ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัด
3.สามรถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
4.เป็นบัญชีสำหรับรับเงินกู้ และเงินสวัสดิการ
5.สามารถฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 5 บาท)
6.ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุทพร้อมใบถอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์

2.00

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี

1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
2.ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัด
3.สามรถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
4.ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุทพร้อมใบถอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.30

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ทุกปี

1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
2.ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1ครั้งคิดด่าธรรมเนียม 1% ของเงินที่ถอน (ไม่ต่ำกว่า 300 บาท)
3.สามรถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
5.สามารถฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 5 บาท)
6.ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุทพร้อมใบถอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 7

3.30

สิ้นสุดโครงการ

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ทุกปี
1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
2.ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
3.ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุทพร้อมใบถอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่สอ.พช.

เงินฝากประจำ

6  เดือน

3.60

ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเมื่อครบกำหนด เสียภาษี 15%

12  เดือน

3.80

24  เดือน

4.00

ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ผ่าน


1. ระบบ Bill payment  ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก เว็บไซต์สอ.พช. www.cddco-op.com กำหนด
รหัสการฝาก 7189 และระบุวัตถุประสงค์การฝาก

ฟอร์ม
2. ฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM กรุงไทยทั่วประเทศ คลิกคู่มือ
3. ฝากเงินกับสหกรณ์ ผ่าน Application Krungthai Next คลิกคู่มือ

หมายเหตุ **เงินโอนรับฝากถึง 15.00น. หากสมาชิกนำมาฝากในเวลาหลังจาก 15.00น. เจ้าหน้าที่จะรับไว้เพื่อนำฝากวันทำการถัดไป**

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์    
ปรับดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ  เมื่อ 1 มกราคม 2564


ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์
      สหกรณ์ได้เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ กองทุน  มูลนิธิ สมาชิก  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ
องค์กรเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน และสหกรณ์อื่น  เพื่อเพิ่มทุนในการดำเนินงาน
หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษี จะได้รับดอกเบี้ย ตอบแทนเต็มจำนวน  ส่วนสมาชิกจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 15    

    เงื่อนไขการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
    - จำนวนเงินซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินขั้นต่ำ  10,000  บาท  
    - สามารถเลือกระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน   12 เดือน 24 เดือน  36 เดือน  48 เดือน  60 เดือน
    - แจ้งความจำนงขอซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  สหกรณ์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ถือตั๋วไว้จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน
    - อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
    - สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน และถอนเฉพาะดอกเบี้ย เมื่อตั๋วครบกำหนดก็ได้ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view