หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
ผลการประกวดสื่อมาสคอต (Mascot)และคำขวัญ สอ.พช.

ผลการประกวดสื่อมาสคอต (Mascot)และคำขวัญ สอ.พช.

คำขวัญเพียบพร้อมบริการ บริหารงานโปร่งใส โดดเด่นทันสมัย ใส่ใจสมาชิก คำอธิบายคำขวัญ : เป็นสหกรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพียบพร้อมสำหรับการบริการสมาชิกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพ บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบบริหารที่ท....

อ่านต่อ
มอบของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนับสนุนขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

มอบของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนับสนุนขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธาน ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด พร้อมด้วย นายปรีชา กิตติสัตยกุล เลขานุการ และผู้จัดการ สอ.พช. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนับสนุนขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยอธิบดีกรมการพัฒนาช....

อ่านต่อ
ลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 200 บาท 250 รางวัล

ลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 200 บาท 250 รางวัล

เรียน สมาชิก สอ.พช. ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และความต้องการด้านบริการสมาชิก สอ.พช. ปี 2564 แบบสำรวจทุกฉบับ ที่ตอบคำถามสมาบูรณ์ ผ่านช่องทางไลน์ @cddcoop มีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 200 บาท 250 รางวัล โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประส....

อ่านต่อ
ข่าวสารจากประธานกรรมการ สอ.พช.

ข่าวสารจากประธานกรรมการ สอ.พช.

คลิก ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19สามารถดำเนินการได้ดังนี้1. สามารถงดส่งต้นเงินกู้สามัญ พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกสามารถงดส่งต้นเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 งวด/เดือน (เริ่มตั้งแต่ กันยายน - ธันวาคม 2564)2. ประสงค์จะ....

อ่านต่อ
ประกาศขอแจ้งเปิดบริการด้านสินเชื่อ

ประกาศขอแจ้งเปิดบริการด้านสินเชื่อ

ขอแจ้งเปิดบริการด้านสินเชื่อ1. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 :เงินกู้ที่อนุมัติทุกวันทำการ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป2. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 :เงินกู้ที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้จะมีการประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการประชุมได้ที่ www.cddco-....

อ่านต่อ
เอกสาร-VDO โครงการ 4 ภาค

เอกสาร-VDO โครงการ 4 ภาค

เอกสารการบรรยาย1.ผลิตภัณฑ์ และบริการของสอ.พช.คลิก2.ยทุธศาสตร์ สอ.พช. ฉบับที่ 5คลิก3.การดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปี 2564คลิก4.กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องคลิก5.สวัสดิการสมาชิก สอ.พช.คลิกวีดีโอการนำเสนอ1.คำแนะนำการค้ำประกันเงินกู้คลิก2.ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องคลิก3.การจัดสวัสดิการให้สมาชิก สอ.พช.....

อ่านต่อ
“โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด -19”

“โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด -19”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด -19” โดยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ....

อ่านต่อ
โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก

โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก

โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก และครอบครัว "สอ.พช. ยุค New Normal" สอ.พช. ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นหนึ่งในการค้นหาบุคคลเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพสมาชิก และครอบครัว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ หลักเกณฑ์1.สมาชิกผู้ที่สนใจให้เสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางสำนักงานพัฒนาชุมชน....

อ่านต่อ
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 1) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ (1) ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว จำนวน 5,000 บาท (2) สมาชิกเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน ....

อ่านต่อ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม หลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ประเภทนี้กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 120,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด สมาชิกที่มีสิทธิยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิ....

อ่านต่อ
โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล

โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล

 

โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล 1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และเคยได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมาแล้ว 2. ผู้กู้สามารถกู้ได้ในวงเงินร้อยละ 95 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา กรณีมีเศษให้ปัดเศษลงเป็นหลักสิบ 3. ผู้กู้....

อ่านต่อ
การคิดคำนวนเงินปันผล

การคิดคำนวนเงินปันผล

การคิดคำนวณเงินปันผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์กำไรสุทธิ ให้จัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมายเป็นทุนสำรอง และค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ กำไรสุทธิที่เหลือ....

อ่านต่อ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ

เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ

1. วัตถุประสงค์ในการให้กู้ 1.1 กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 1.2 กู้เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 1.3 กู้เพื่อชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ 2.1 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่เป็นสมาชิกรับโอนมาจากสหกรณ์....

อ่านต่อ
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คำแนะนำสำหรับผู้ควบคุมดูแลการประชุมโหลดคำแนะนำสำหรับผู้แทนสมาชิกโหลดPowerpoint คำแนะนำโหลดVDO คลิปแนะนำการยืนยันตน และการลงคะแนนโหวตโหลดรายชื่อผู้แทนสมาชิกโหลดรายชื่อคณะทำงานผู้ควบคุมดูแลการประชุมโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแนะโหวด

อ่านต่อ
กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564คลิก ประกาศ

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุติสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 1454 ราย รวมเป็นเงิน 727000 บาทสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

อ่านต่อ
สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัลพัฒนากรขวัญใจชุมชน

สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัลพัฒนากรขวัญใจชุมชน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มอบเงินสนับสนุนเงินรางวัล กรม พช. ปี63 ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน โดยมี นายภูษิต ลัทธินธรรม อดิตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เงินรางวัล จำนวน 68,000 บาท

อ่านต่อ
ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาท

ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาท

ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาทกิจกรรมการคัดเลือกสมาชิกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการการเงิน และบริหารจัดการชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563ประกาศ

อ่านต่อ
สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 2563

เอกสารประกอบการบรรยาย 1.สวัสดิการสมาชิก สอ.พช 2.กู้เงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า 3.สหกรณ์ช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างไร 4.การบริหารตามแผนธุรกิจปี 2563 5.การบริหารการเงินสำหรับสมาชิก

อ่านต่อ
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop เนื่องจากสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่ในระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2564-2567 ประกอบกับในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธาน....

อ่านต่อ
การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 กำหนดให้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกแต่ละประเภท อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ ทุนเพื่อสวัสด....

อ่านต่อ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโหลด2. กฎกระทรวงกับเกณฑ์การดำเนินงาน สอ.เครดิต -โหลด1. Happy Moneyโหลด2. กฎหมายกับสถานการณ์หนี้สิน (สอ กรมการพัฒนาโหลด3. กระบวนการบริหารลูกหนี้โหลด4. สหกรณ์ช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาได้อย่างไรโหลด5. สวัสดิการสมาชิก สอ.พช. คลอบคลุมทุกช่วงชีวิตโหลด

อ่านต่อ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สอ.พช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)พร้อมรับโล่รางวัลผลงานนวัตกรรม "การพัฒนา Cradit Scorecard” และผลงานนวัตกรรม "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS"เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์การแ....

อ่านต่อ
ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

สมาชิกที่ประสงค์จะนำเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561 มาซื้อหุ้นพิเศษ ให้ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถซื้อหุ้นได้ ตามอัตราร้อยละของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้รับ ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61ประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61ดาวน์โหลด แบบแจ้งความจำนง 1.สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยเริ่มเปิดซื้อหุ้นตั้งแต่ว....

อ่านต่อ
ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ลำดับที่1 นางอัจฉราวรรณมณีขัติย์ จำนวน3,659 คะแนนลำดับที่2 นางรักใจกาญจนะวีระ จำนวน3,172 คะแนนลำดับที่3 นายภูษิตลัทธิธนธรรม จำนวน2,747 คะแนนลำดับที่4 นายบุญเอื้อโพชนุกูล จำนวน2,635 คะแนนลำดับที่5 นายชัยยาขำสะอาด จำนวน2,621 คะแนนลำดับที่6 นายไพศาลสุขปัญญา จำนวน2,336 คะแนนลำดับที่7นายมนูญสอนเกิดจำนวน2....

อ่านต่อ
ATM กับ สหกรณ์ฯ 2561

ATM กับ สหกรณ์ฯ 2561

เรียน สมาชิก สอ.พช. สหกรณ์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ สมาชิกท่านใดยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือประสงค์จะแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ สำหรับทำรายการฝากถอนเงิน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โปรดแจ้งเลขที่บัญชีให้สหกรณ์ทราบทาง OA ฝ่ายเทคโ....

อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.คลิก

อ่านต่อ
คู้มือสมาชิกสมทบ

คู้มือสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ3. ต้องเป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของกรมการพัฒนาชุมชน4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ร....

อ่านต่อ
ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

กติกาหัวข้อคลิปวิดีโอ"ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช."ความยาวของคลิปวิดีโอโดยคลิปวีดีโอมีความยาวประมาณ 3 นาทีวิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดส่งได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด หรือส่งทาง E-mail : cddcoop@hotmail.comกำหนดการ (ขยายเวลาสมัคร)เปิดรับสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหา....

อ่านต่อ
โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก สอ.พช.

โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก สอ.พช.

สนใจคลิกเลย๐๐โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ๐๐ด้วยเงื่อนไข สำหรับสมาชิก สอ.พช. ที่พิเศษสุดๆ1.วงเงินกู้สูงสุด 1.2 ล้านบาท2.ระยะเวลาผ่อนนานจำนวน 108 งวด3.การค้ำประกันใช้บุคคลค้ำประกัน4.มีรถให้เลือกหลายรุ่น5.หากสมาชิกจะซื้อรถจากผู้จำหน่ายรายอื่นสามารถใช้สิทธิยื่นกู้กับ สอ.พช. ได้เช่นกัน6.มีสิทธิได้รับเง....

อ่านต่อ
ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!

ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!

สำหรับสมาชิกและครอบครัว สอ.พช.ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!*เพียงถ่ายภาพ- ใบเตือนต่ออายุ หรือ กรมธรรม์เดิม หรือ ใบเสนอราคา*สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ผ่อน 0% นาน 3-6 เดือน

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการกู้พิเศษเสริมสุขอเนกประสงค์

ประชาสัมพันธ์ โครงการกู้พิเศษเสริมสุขอเนกประสงค์

ประกาศโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

เรียน ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก จึงขอให้ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. กรุณาจัดทำแบบสำรวจให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตอบแบบสำรวจดังกล่าวและ ส่งคืนสหกรณ์ ภายในวันที่....

อ่านต่อ
ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล1กำหนดการจุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561โหลดจุดที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561โหลดจุดที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561โหลดจุดที่ 4 ภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561โหลด2PowerPoint นำเสนอโครงการของคณะกรรมการศึกษา ....

อ่านต่อ
คู่มือเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

คู่มือเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

www.set.or.th/happymoneyแนะนำโครงการSET_โครงการHappyMoneyHappyRetirement(VDO)รับรู้Info graphicเพิ่มเติมคลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้คู่มือสร้างเกษียณสุข คลิกโหลด01_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน02_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_มนุษย์เงินเดือน03_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_เกษียณสบายสไตล์วัยเก๋า04_....

อ่านต่อ
การขอรับทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2561

การขอรับทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2561

อ่านประกาศแจ้งหน่วยงานเรื่องการจ่ายทุนการศึกษา2561ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านต่อ
บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิก โครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.

บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิก โครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.

บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิกโครงการเติมพลังสร้างสรรค์สอ.พช.ลำดับหัวข้อดาวน์โหลด1ผลการดำเนินงาน/รายงานกิจการสหกรณ์ฯประจำปี 2560คลิก2ผลการดำเนินงานปี 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561คลิก3แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ สอ.พช. ประจำปี 2561คลิก4นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่35คลิก5แผนธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี ....

อ่านต่อ
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view