หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

       ปี พ.ศ. 2511 นายสาย หุตะเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน  ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลื่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543

- นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37

- นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38

- นโยบายเพื่อธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ ด้านธรรมาภิบาลและด้านจรรยาบรรณ

- แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ สอ พช ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 -2567

   

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view